Her finder du vigtig information om din krydstogtrejse - inden afrejse, efter hjemkomst samt generelle rejsebetingelser. Vi anbefaler, at du læser disse informationer grundigt igennem, de de udgør aftalegrundlaget for din rejse.

Inden afrejse

Aldersgrænser og rejse med spædbørn 

Som rejsende bør man være opmærksom på, at de forskellige rederier har nogle aldersgrænser man bør tage højde for inden man bestiller sit krydstogt.

Flere rederier kræver at bestilleren er minimum 21 år (nogle rederier kun 18 år) for at kunne rejse ”selv”, uden sine forældre eller andre personer som er over aldersgrænsen. Der er typisk ingen problemer når der er minimum én ”myndig” person over aldersgrænsen i kahytten. Flere rederier godkender rejsende under 18/21 år rejser selv, hvis ens forældre udfylder en erklæring fra rederiet.

Ligeledes skal man også være minimum 21 år på de fleste rejser fra USA, f.eks. til Caribien, for at kunne bestille en drikkepakke der indeholder alkoholiske drikkevarer.

Da skibene overholder United States Public Health Department Policy (USPH), er det forbudt for små børn at bade med ble i pools og jacuzzier, vandrutsjebaner og spa ombord. Forbuddet gælder også for svømning med badeble, og det er ikke tilladt at bruge dem, selv om forældrene er til stede. Der er dog undtagelser. På skibene Freedom of the Seas, Liberty of the Seas, Oasis of the Seas og Allure of the Seas findes en Baby Splash Zone, hvor svømning med badeble er tilladt.

Rejser I med spædbørn, bør I være opmærksom på at flere rederier kræver at barnet er minimum 6 måneder, og på nogle krydstogter (specielt længere krydstogter, f.eks. transatlantiske på +12 nætter) skal dit barn være minimum 12 måneder for at kunne rejse.

Kontakt os venligst på 70 22 59 59 hvis du er under 21 år eller rejser med spædbørn, så vi kan undersøge hvad der er gældende for din ønskede rejse.

Annullering af rejse 

Skulle du helt eller delvist være nødsaget til at annullere rejsen, skal du straks meddele dette skriftligt til MyCruise. Bemærk, annulleringen er først effektiv i det øjeblik, vi har modtaget en skriftlig annullering fra dig.

Annullering af din rejse kan ske i henhold til vores leverandørers/de enkelte rederiers gældende betingelser. Du vil sammen med din ordrebekræftelse altid modtage de specifikke annulleringsbetingelser for netop dit rederi og din rejsebestilling.
MyCruise opkræver derudover et annulleringsgebyr på 15% af den samlede rejses pris.
Flybilletter, hotel, drikkepakke og øvrige tillægsydelser kan ikke ændres eller refunderes. 

Er du i tvivl, så tjek din ordrebekræftelse eller kontakt MyCruise for de gældende annulleringsbetingelser for din rejse.

Bestilling af rejse 

Bestilling af rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til MyCruise. Bestillingen er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum er rettidigt betalt. Ved indbetaling af depositum forudsættes kunden at have accepteret de på ordrebekræftelsen, i leverandørernes kataloger, og på internettet anførte vilkår for rejsen.

MyCruise er agent for rederiet, flyselskabet samt øvrige leverandører, og rejsen sker i henhold til deres betingelser. Vi henviser til mere information om vores rederier og deres generelle betingelser under skibe og rederier, hvor du klikker på det pågældende rederi og fanen "Om rederiet".

Med hensyn til øvrige leverandørers betingelser, henviser vi til deres respektive hjemmesider.

Fly 

Flyrejser med rutefly er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller navneændring herunder stavefejl. Kan der foretages ændring af flybilletten opkræves ændringstillæg efter flyselskabets gældende regler samt ændringsgebyr på kr. 500.- per person      

Betaling 

Ved bekræftelse af rejsen opkræves et depositum, som modsvarer vores leverandørers betalingsbetingelser samt evt. gebyr for afbestillingsforsikring. Depositum skal være overført til MyCruise den dato, som er påført den fremsendte faktura. Restbeløbet vil også blive opkrævet i henhold til vores leverandørers betalingsbetingelser og skal uden påkrav være MyCruise i hænde den dato, der er påført fremsendte faktura.

Vær opmærksom på, at flere af vores leverandører opkræver 25 procent af rejsens pris i depositum, som skal betales kort tid efter bestilling, og restbeløbet skal ofte betales 3 mdr. før afrejse. Overholdes betalingsdatoerne (som fremgår af din faktura) ikke, forbeholder vi os ret til at annullere rejsen, og det indbetalte depositum vil gå tabt.

Reservation foretaget mindre end 90 dage før afrejsen, modtages oftest kun mod fuld forudbetaling. Såfremt bekræftelse af det ønskede ikke opnås, tilbagebetales beløbet ubeskåret.

Graviditet 

Gravide kvinder kan rejse på krydstogt, såfremt krydstogtet er afsluttet inden den 24. uge af graviditeten. Vær opmærksom på, at rederierne kræver, at gravide kvinder medbringer en lægeerklæring ombord på skibet, hvorpå der står, at man er egnet til at rejse, og hvor langt man er henne i graviditeten.

Turistskatter 

I en lang række lande verden over opkræves obligatoriske turistskatter for alle rejsende over 2 år. Turistskatten er ikke inkluderet i hotellets pris og betales direkte ved ankomst eller afrejse fra hotellet.

I Europa betales 2-5 euro pr. person pr. nat i obligatorisk turistskat.

I USA, Caribien og Sydamerika betales obligatorisk resort fee ca. 15-40 USD pr. overnatning.

I De Forenede Emirater, eks. Dubai betales obligatorisk turistskat på 15-25 AED pr. værelse per nat.

Overdragelse af rejse 

Det er ikke muligt at overdrage din rejse til en anden person.

Pas og visum 

Det er altid dit eget ansvar at medbringe de nødvendige papirer og dokumentation på krydstogtsrejsen, herunder pas og visum. Vær opmærksom på, at der til flere lande kræves et visum og ofte et visum med multiple entry (flere indrejser).

Dit pas skal være gyldigt mindst 6 måneder efter afrejsedatoen. Kontroller venligst, at navn i pas og bookingreservation er identiske. Vær opmærksom på, at MyCruise opkræver et gebyr, hvis navnet i bookingreservationen skal ændres.

Børn og spædbørn skal have eget pas. Børn der rejser med andre end deres forældre og/eller med forældre med andet efternavn, bedes kontakte os inden afrejse.

MyCruise er ikke ansvarlig for følgerne af manglende eller ikke gyldigt pas eller visum. Rejsende kan nægtes adgang, hvis passet er beskadiget. Du kan altid finde mere information om de gældende pasregler på politi.dk samt opdaterede visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Bemærk, at der gælder særlige for USA, også på transitbesøg. Læs mere om rejseregler til USA her

Du har desuden brug for visum, hvis du rejser til Kina, Vietnam, Indien, Cuba og Australien. MyCruise kan være behjælpelig med at arrangere visum til Australien.

Vaccinationer og medicin 

Til enkelte rejsemål kan det være nødvendigt med vaccinationer mod sygdomme som smitsom leverbetændelse, gul feber, meningitis og lignende. MyCruise anbefaler derfor, at du tjekker med din egen læge eller Statens Serum Institut for information og anbefalinger angående eventuelle vaccinationer gældende for rejsemålet.

Rejseforsikring 

Vi anbefaler på det kraftigste, at du tegner en rejseforsikring, da det gule sygesikringskort ikke dækker rejser udenfor Europas grænser. MyCruise samarbejder med Gouda Rejseforsikring, der er et af Danmarks største rejseforsikringsselskaber. Kontakt MyCruise og hør mere eller læs mere om rejseforsikring her

Skatter og afgifter 

Det er et krav, at der pålægges skatter og afgifter på flybilletter, og disse skal være påtegnet fakturaen. Dog er der visse lufthavns- og turistskatter, der skal betales ved hjemrejsen i fremmed lufthavn, og derfor kan disse ikke opkræves ved betaling af rejsen. Et land kan indføre nye skatter eller forhøje nuværende skatter med meget kort varsel, hvorfor MyCruise ikke kan tage højde for disse ved bestilling/betaling af rejsen.

Tider angivet på rejseplan og billetter 

De anførte tider i billetter og rejseplan er lokale tider. Ændringer af tider kan forekomme efter udstedelse af billet og rejseplan (især kan der ske flyvetidsændringer omkring 1. april og 1. november pga. sommer- og vintertid).

Kontroller altid afrejsetidspunkterne i rejsedokumenterne og kontakt MyCruise, hvis tider, priser eller navne afviger fra bestilling/bekræftelse, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejse.

Bemærk, at alle check-in formaliteterne skal være afsluttet senest på det i rejsedokumenterne anførte tidspunkt.

Udeblivelse fra flyafgang 

Vær opmærksom på, at udebliver man fra flyudrejsen, vil den resterende del af flyrejsen helt automatisk blive annulleret af flyselskabet.

Ændring i pris og rejseplan 

De anførte priser er gældende ved prislistens udarbejdelse og baseret på vekselkursen mellem danske kroner og udenlandske valutaer. Da det er umuligt for os at forudse eventuelle ændringer i priser og valutakurser, forbeholder MyCruise sig ret til uden varsel at ændre de anførte priser, inden bestillingen er modtaget og bekræftet. Hvis prisændringen overstiger 10 procent af totalprisen på bestillingstidspunktet, kan kunden frit vælge at afbestille og har krav på at få alle indbetalte beløb refunderet.

Efter bekræftelse og bestillingsmodtagelse kan prisændring kun ske:

A: Som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, havne-, landings – eller startafgifter samt valutakurser, som MyCruise ikke har mulighed for at forudsige.

B: Som følge af ændringer i valutakurserne. Basis for beregning er den i prislisten opgivne ”kursdato”. Såfremt kursen på faktureringsdatoen (dog senest 20 dage før afrejsedagen) afviger med mere end 5 procent fra kursen på ”kursdato”, reguleres prisen på bestillingstidspunktet med det totale udsving på den del af rejsen, der er beregnet i udenlandsk valuta.

Ændringer i rejseruten 

Rederiet og MyCruise kan ikke garantere, at skibet lægger til i de annoncerede havne eller følger den præcist anlagte rute i rejsebeskrivelsen.

Ændringer i rejseplanen foretages oftest af hensyn til gæsternes sikkerhed og ønsker, og MyCruise er ikke forpligtet til at give kompensation, hvis ændringer skulle finde sted.

Ændring på kundens foranledning 

Ved ændring forstås; ændring af rejsemål, afrejsedato, navneændringer osv. Visse typer flybilletter er behæftet med særlige restriktioner, som blandt andet umuliggør annullering og ændringer i øvrigt.

Bemærk, at det fulde ansvar for, at navn i pas og rejsedokumenter stemmer overens, påhviler kunden. MyCruise opkræver 350,- kr. pr. person i gebyr for ændring, såfremt dette er muligt hos leverandøren – ellers betragtes ændringen som afbestilling. Samme regel er gældende ved ændringer foretaget mindre end 30 dage før afrejse.

Efter hjemkomsten

Refundering/manglende udnyttelse 

Der ydes ingen refusion for annulleringer foretaget efter rejsens påbegyndelse eller for kundens manglende udnyttelse af hele eller dele af bestilte eller inkluderede ydelser.

Reklamationer 

Reklamationer skal fremsættes over for den lokale repræsentant på krydstogtskibet eller på rejsedestinationen (hvor en sådan findes) eller til MyCruise på tlf. 70 22 59 59 (mandag - fredag 9.00-17.00) eller uden for åbningstid på nødtelefon 51 93 60 19, således at MyCruise har mulighed for at afhjælpe eventuelle mangler, fx ombooking af fly ved ændringer, forsinkelser el. lign.

Vær opmærksom på, at det påhviler kunden at bevise, at han/hun har klaget rettidigt, hvorfor det anbefales at fremsende klagen skriftligt inden 14 dage efter hjemkomst fra rejsen. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Rejse-Ankenævnet, hvis afgørelser vi som hovedregel altid følger. MyCruise tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

Generelle rejsebetingelser

Kundens ansvar 

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas, visum, vaccinationer og andre rejsedokumenter er i orden for at gennemføre rejsen.

Ligeledes er det kundens ansvar at kontrollere, umiddelbart efter modtagelse af rejsedokumenterne, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter, pas og øvrige rejsedokumenter er korrekte.

Navn i flybillet skal altid være præcis det samme som det anførte navn i passet, ellers kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. MyCruise påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger.

Rejsebureauets ansvar 

MyCruise påtager sig udelukkende ansvar i henhold til ”Lov om Pakkerejser”. Vi påtager os intet ansvar for forhold, over hvilke vi ingen direkte kontrol har, herunder force majeure, pludseligt opståede krigshandlinger, uroligheder, strejker, sygdomme, pludseligt opståede natur- og/eller forureningskatastrofer og lignende eller som følge af kundens egen forsømmelse.

Ethvert krav mod MyCruise skal afgøres efter dansk ret. Klager der ikke kan afgøres af Rejse-Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.